Skip Navigation LinksCivil-Engineering-Undergraduate-Program-(Turkish)

İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (Türkçe)

İnşaat Mühendisliği Bölümü en eski bölümlerden olup 1979 yılında kurulmuştur. İnşaat Mühendisliği İngilizce ve Türkçe dillerinde iki paralel program olarak lisans (BS), İngilizce dilinde ise yüksek lisans (MS) ve doktora (PhD) programlarını sunmaktadır. Bölüm lisans programı, mühendislik yönetimi, yapı mühendisliği, hidrolik ve hidrolojik bilimler, ulaştırma teknikleri ve teknolojisi temelindeki mühendislik dalı olarak ortaya çıkan ve İnşaat sektörüne üst düzey mühendislik bilgisine sahip geleceğin mühendislerini ve yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İnşaat Mühendisliği İngilizce lisans programı, ABET (Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu) tarafından akredite edilmiştir.

Genel Bilgi

Programın ilk yılında öğrenciler mühendislik eğitiminde gerekli olan Fizik, Kimya, Matematik ve İngilizce derslerini, İnşaat Mühendisliği Çizimi ve İnşaat Mühendisliğine giriş dersini almaktadırlar. İkinci sınıfta inşaat mühendisliğinin temelini oluşturan dersler yoğunluktadır. Üçüncü ve son sınıfta inşaat mühendisliğinin farklı anabilim dallarına ait dersler bulunmaktadır.

Öğrenci ilgi duyduğu ve kendisini daha da geliştirmek istediği alan ile ilgili teknik seçmeli dersler de alabilmektedir.

Eğitim / Öğrenim

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans (BS), yüksek lisans (MS), ve doktora (PhD) programlarını sunmaktadır. Lisans programı, öğrencileri profesyonel iş hayatına hazırlamakta, ileriki meslek hayatlarında problemleri çözebilmelerinde gerekli bilgi ve beceri ile donatmaktadır. Dört yıllık lisans programında başarılı olmak için matematik, mühendislik, bilgisayar ve çevre gibi konulara ilgi duymak ve yaratıcı olmak gerekmektedir. Yüksek lisans programı en az 21 kredi-saatlik ders ile yüksek lisans programı çalışmasına dayanır. Doktora programı ise en az 21 kredi-saatlik ders ile yeterlilik sınavından sonra bir doktora tezi hazırlanmasına dayanır.

Olanaklar

Çok iyi donatılmış Bilgisayar, Hidrolik, Jeoloji, Ulaşım, Yapı Malzemeleri,Yapı Mekaniği,Yapım Teknolojisi ve Yönetimi ile Zemin Mekaniği laboratuvarları; öğrencilerimizin pratik bilgi ve becerilerini geliştirmekte önemli bir yere sahiptirler. Lisans eğitim programının ikinci yarısında yer alan inşaat mühendisliğinde yapım ve ekonomi, yapısal analiz gibi dersler ve projeler öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasında önemli katkıda bulunur. Son sınıfta alınan Proje dersi öğrencileri iş hayatında karşılaşabileceği mühendislik problemlerini danışman gözetiminde maksimum üç-dört kişilik gruplar halinde çözerek, rapor hazırlamakta ve sunuşlarını jüri önünde yapmaktadırlar.

Kariyer Olanakları

Eğitim dilinin İngilizce olması, mezunlarımıza yalnızca kendi ülkelerinde değil, tüm dünyada çalışma ve lisansüstü programlara devam edebilme olanağını

sağlamaktadır İnşaat mühendisliği eğitimi öğrencilerine farklı alanlarda çalışabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve deneyimi vermektedir. Mezunlarımızın bir bölümü değişik ülkelerde seçkin üniversitelerde Lisansüstü Eğitime devam ederken diğer bölümü de seçkin firmalarda kendi alanlarında görev almış bulunmaktadırlar.

İletişim

Tel: +90 392 630 1231
Faks: +90 392 365 2869
E-posta: civil.dept@emu.edu.tr
Web: http://civil.emu.edu.tr


Dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Ref. Ders Kodu Ders Adı Ders Lab Tut. Kredi ECTS Syl.
Dönem 1
2D711 INSA100 İnşaat Mühendisliğine Giriş - - - - 1
2D712 INSA103 İnşaat Mühendisliği Çizimi 2 3 - 3 6
2D713 MATE151 Analiz - I 4 1 - 4 7
2D714 KIMY107 Genel Kimya 4 1 1 4 7
2D715 ENGL171 İngilizce - I 3 1 - 3 5
2D716 UE01 Üniversite Geneli Seçmeli - I 3 - - 3 4
Dönem 2
2D721 BLGM108 Algoritma ve Programlama 3 1 - 3 5
2D722 MATE152 Analiz - II 4 1 - 4 7
2D723 FIZK103 Fizik - I 4 1 - 4 7
2D724 ENGL172 İngilizce'de İletişim – II 3 1 - 3 5
2D725 UE02 Üniversite Geneli Seçmeli - II 3 - - 3 4
2D726 HIST280 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 - - 2 2
2D726 TUSL181 İkinci Dil Olarak Türkçe 2 - - 2 2
Dönem 3
2D731 INSA211 Statik 4 1 - 4 7
2D732 INSA261 Ölçme Bilgisi 3 2 - 4 6
2D733 INSA283 Malzeme Bilimi 3 1 - 3 5
2D734 MATE332 Olasılık ve İstatistik 3 - 1 3 5
2D735 FIZK104 Genel Fizik - II 4 1 1 4 7
Dönem 4
2D741 INSA222 Cisimlerin Mukavemeti 4 1 - 4 7
2D742 INSA233 Katı Cisim Dinamiği 4 1 - 4 6
2D743 INSA284 Yapı Malzemeleri 3 2 - 4 6
2D744 MATE241 Doğrusal Cebir ve Diferansiyel Denklemler 4 1 - 4 7
2D745 ENGL203 Mesleki İngilizce 3 - - 3 4
Dönem 5
2D750 INSA300 Yaz Stajı - - - - -
2D751 INSA331 Akışkanlar Mekaniği 4 1 - 4 7
2D752 INSA343 Yapı Mekaniğine Giriş 4 1 - 4 7
2D753 INSA353 Yer Bilimi 4 1 - 4 6
2D754 INSA361 Ulaştırma Mühendisliği 4 1 - 4 6
2D755 MATE373 Mühendisler için Sayısal Çözümleme 3 1 - 3 5
Dönem 6
2D761 INSA332 Hidromekanik 4 1 - 4 6
2D762 INSA344 Yapısal Analiz 4 1 - 4 6
2D763 INSA354 Zemin Mekaniği 4 1 - 4 6
2D764 INSA372 Betonarmenin Esasları 4 1 - 4 6
2D765 INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi 3 1 - 3 5
Dönem 7
2D771 INSA401 Projeye Giriş 1 - - 1 2
2D772 INSA451 Temel Mühendisliği 4 1 - 4 6
2D773 INSA471 Betonarme Yapıların Tasarımı 4 1 - 4 6
2D774 INSA473 Çelik Tasarım Eesasları 4 1 - 4 7
2D775 INSA493 Yapım Yönetimi 4 1 - 4 6
2D776 UE03 Üniversite Geneli Seçmeli - III 3 - - 3 4
Dönem 8
2D781 INSA402 Mezuniyet Projesi 2 3 - 3 10
2D782 AE01 Alan Seçmeli Dersi - I 3 - - 3 5
2D783 AE02 Alan Seçmeli Dersi - II 3 - - 3 5
2D784 AE03 Alan Seçmeli Dersi - III 3 - - 3 4
2D785 UE04 Üniversite Geneli Seçmeli - IV 3 - - 3 4
2D785 IENG356 Mühendislik Etiği 3 - - 3 4

2024 YKS Kontenjanları, 2023 Taban Puan ve Başarı Sıraları

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Program2024 KontenjanSürePuan TürüProgram Türü2023 Taban Puan2023 Başarı Sırası
14SAYLisans***291425
44SAY Lisans

2023 YKS Ek Kontenjanları, Taban Puan ve Başarı Sıraları

İnşaat Mühendisliği Bölümü

ProgramKontenjanPuan TürüProgram TürüTaban PuanBaşarı Sırası
3SAYLisans312,74143283132

2024 DGS Kontenjanları, 2023 Taban Puanları

İnşaat Mühendisliği Bölümü

ProgramKontenjanSürePuan TürüProgram TürüTaban Puan
14SAYLisans

2023 DGS Ek Kontenjanları

İnşaat Mühendisliği Bölümü

ProgramKontenjanSürePuan TürüProgram TürüTaban Puan
14SAYLisans
DAÜ Web Siteleri