Skip Navigation Linkswelcoming-message-by-Chairman

Bölüm Başkanı'nın Mesajı

İnşaat mühendisleri ulusların gelişmesinde kilit rol oynamaktadır. Mesleğimiz, hayatımızı basit ve sürdürülebilir kılan temel sistemleri tasarlayan, inşa eden, işleten ve sürdürülmesini sağlayan bir meslektir. Bu sistemler ve doğal çevre sürekli etkileşim halindedir ve bu da sıklıkla sosyal, ekonomik, yasal ve çevresel sorunlara neden olmaktadır.

İnşaat mühendisliği programları, teknik açıdan toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Modern malzemelerin, ölçüm tekniklerinin, yapım yöntemlerinin ve yönetim araçlarının hızlı bir şekilde tanıtılması, uygun şekilde eğitilmiş inşaat mühendislerini gerektirir. Program hedeflerimiz bu faktörler göz önünde bulundurularak sürekli güncellenmektedir. DAÜ inşaat mühendisliği lisans programı, yenilik ve yönetim için güçlü yeteneklere sahip bilgili ve yaratıcı mühendisler geliştirmek için tasarlanmıştır. İnşaat Mühendisliği Bölümü 2010 yılında ABET tarafından akredite edilmiştir. İyi donanımlı ve sofistike kapsamlı öğretim ve araştırma laboratuvarları, öğrencilerimizin mesleki ve pratik gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü 7 profesör, 7 doçent, 1 yardımcı doçent ve 6 yarı zamanlı öğretim görevlisi olmak üzere nitelikli ve deneyimli tam zamanlı öğretim üyelerine sahiptir. Ayrıca 12 araştırma görevlisi var. Tüm öğretim üyeleri ulusal ve uluslararası üne sahiptir. Ayrıca yerel topluma ve sektöre danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bu şekilde İnşaat Mühendisliği Bölümü ulusun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunur.

Bu web sayfası, bölümümüzü öğrencilerimiz ve velileri ile gelecekte bölümümüze katılmak isteyebilecek aday öğrencilere tanıtmak için bir pencere açmaya hazırdır. Mezunlarımız ayrıca DAÜ'de geçirdikleri zamanları hatırlatmakta yardımcı olabilecek herhangi bir bilgi edinmeye davetlidir.

Doç. Dr. Eriş Uygar

Bölüm Başkanı

 


DAÜ Web Siteleri