Skip Navigation LinksCivil-Engineering-Undergraduate-Program-(English)

İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)

İnşaat Mühendisliği Bölümü en eski bölümlerden olup 1979 yılında kurulmuştur. İnşaat Mühendisliği İngilizce ve Türkçe dillerinde iki paralel program olarak lisans (BS), İngilizce dilinde ise yüksek lisans (MS) ve doktora (PhD) programlarını sunmaktadır. Bölüm lisans programı, mühendislik yönetimi, yapı mühendisliği, hidrolik ve hidrolojik bilimler, ulaştırma teknikleri ve teknolojisi temelindeki mühendislik dalı olarak ortaya çıkan ve İnşaat sektörüne üst düzey mühendislik bilgisine sahip geleceğin mühendislerini ve yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İnşaat Mühendisliği İngilizce lisans programı, ABET (Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu) tarafından akredite edilmiştir.

Genel Bilgi

Programın ilk yılında öğrenciler mühendislik eğitiminde gerekli olan Fizik, Kimya, Matematik ve İngilizce derslerini, İnşaat Mühendisliği Çizimi ve İnşaat Mühendisliğine giriş dersini almaktadırlar. İkinci sınıfta inşaat mühendisliğinin temelini oluşturan dersler yoğunluktadır. Üçüncü ve son sınıfta inşaat mühendisliğinin farklı anabilim dallarına ait dersler bulunmaktadır.

Öğrenci ilgi duyduğu ve kendisini daha da geliştirmek istediği alan ile ilgili teknik seçmeli dersler de alabilmektedir.

Akreditasyonlar

Eğitim / Öğrenim

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans (BS), yüksek lisans (MS), ve doktora (PhD) programlarını sunmaktadır. Lisans programı, öğrencileri profesyonel iş hayatına hazırlamakta, ileriki meslek hayatlarında problemleri çözebilmelerinde gerekli bilgi ve beceri ile donatmaktadır. Dört yıllık lisans programında başarılı olmak için matematik, mühendislik, bilgisayar ve çevre gibi konulara ilgi duymak ve yaratıcı olmak gerekmektedir. Yüksek lisans programı en az 21 kredi-saatlik ders ile yüksek lisans programı çalışmasına dayanır. Doktora programı ise en az 21 kredi-saatlik ders ile yeterlilik sınavından sonra bir doktora tezi hazırlanmasına dayanır.

Olanaklar

Çok iyi donatılmış Bilgisayar, Hidrolik, Jeoloji, Ulaşım, Yapı Malzemeleri,Yapı Mekaniği,Yapım Teknolojisi ve Yönetimi ile Zemin Mekaniği laboratuvarları; öğrencilerimizin pratik bilgi ve becerilerini geliştirmekte önemli bir yere sahiptirler. Lisans eğitim programının ikinci yarısında yer alan inşaat mühendisliğinde yapım ve ekonomi, yapısal analiz gibi dersler ve projeler öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasında önemli katkıda bulunur. Son sınıfta alınan Proje dersi öğrencileri iş hayatında karşılaşabileceği mühendislik problemlerini danışman gözetiminde maksimum üç-dört kişilik gruplar halinde çözerek, rapor hazırlamakta ve sunuşlarını jüri önünde yapmaktadırlar.

Kariyer Olanakları

Eğitim dilinin İngilizce olması, mezunlarımıza yalnızca kendi ülkelerinde değil, tüm dünyada çalışma ve lisansüstü programlara devam edebilme olanağını

sağlamaktadır İnşaat mühendisliği eğitimi öğrencilerine farklı alanlarda çalışabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve deneyimi vermektedir. Mezunlarımızın bir bölümü değişik ülkelerde seçkin üniversitelerde Lisansüstü Eğitime devam ederken diğer bölümü de seçkin firmalarda kendi alanlarında görev almış bulunmaktadırlar.

İletişim

Tel: +90 392 630 1231
Faks: +90 392 365 2869
E-posta: civil.dept@emu.edu.tr
Web: http://civil.emu.edu.tr


Dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Ref. Ders Kodu Ders Adı Ders Lab Tut. Kredi ECTS Syl.
Dönem 1
22711 CIVL100 İnşaat Mühendisliğine Giriş 2 - - - 2
22712 CIVL103 İnşaat Mühendisliği Çizimi 2 3 - 3 6
22713 CHEM101 Genel Kimya 4 1 - 4 8
22714 ENGL191 İngilizce'de İletişim - I 3 1 - 3 4
22714 ENGL181 Akademik İngilizce - I 5 1 - 3 4
22715 MATH151 Analiz - I 4 - 1 4 6
22716 UE01 Üniversite Geneli Seçmeli - I 3 - - 3 4
Dönem 2
22721 CMPE108 Algoritma ve Programlama 2 3 2 3 6
22722 ENGL182 Akademik İngilizce - II 5 1 - 3 4
22722 ENGL192 İngilizce'de İletişim - II 3 - 1 3 4
22723 MATH152 Analiz - II 4 - 1 4 6
22724 PHYS101 Fizik - I 4 1 - 4 8
22725 UE02 Üniversite Geneli Seçmeli - II 3 - - 3 4
22726 TUSL181 İkinci Dil Olarak Türkçe 2 - - 2 2
22726 HIST280 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 - - 2 2
Dönem 3
22731 CIVL211 Statik 4 1 - 4 6
22732 CIVL261 Ölçme Bilgisi 3 2 - 4 6
22733 CIVL283 Malzeme Bilimi 3 1 - 3 6
22734 MATH322 Olasılık ve İstatistiksel Metodlar 3 - 1 3 5
22735 PHYS102 Fizik - II 4 1 - 4 7
Dönem 4
22741 CIVL222 Mukavemet 4 - 1 4 6
22742 CIVL284 Yapı Malzemeleri 3 2 - 4 8
22743 ENGL201 İngilizce'de İletişim Becerileri III - Teknik Rapor Yazımı 3 1 - 3 4
22744 MENG233 Katı Cisim Dinamiği 4 - 1 4 6
22745 MATH241 DOĞRUSAL CEBIR VE OLAĞAN DIFERANSIYEL DENKLEMLER 4 1 - 4 6
Dönem 5
22751 CIVL300 Yaz Stajı - - - - 1
22752 CIVL331 Akışkanlar Mekaniği 4 - 1 4 6
22753 CIVL343 Yapı Mekaniğine Giriş 4 - 1 4 6
22754 CIVL353 Yer Bilimleri 4 1 - 4 6
22755 CIVL361 Ulaştırma Mühendisliği 4 - 1 4 6
22756 MATH373 Mühendislik için Sayısal Analiz 3 - 1 3 5
Dönem 6
22761 CIVL332 Hidromekanik 4 - 1 4 6
22762 CIVL344 Yapı İstatiği 4 - 1 4 6
22763 CIVL354 Zemin Mekaniği 4 1 - 4 7
22764 CIVL372 Betonarmenin Esasları 4 - 1 4 6
22765 CIVL394 İnşaat Yapım Mühendisliği ve Ekonomi 3 - 1 3 5
Dönem 7
22771 CIVL401 Projeye Giriş - - 1 - 2
22772 CIVL451 Temel Mühendisliği 4 - 1 4 6
22773 CIVL471 Betonarme Yapıların Tasarımı 4 - 1 4 6
22774 CIVL473 Çelik Yapıların Esasları 4 - 1 4 7
22775 CIVL493 İnşaat Yönetimi 4 - 1 4 6
22776 UE03 Üniversite Geneli Seçmeli - III 3 - - 3 4
22785 UE04 Üniversite Geneli Seçmeli - IV 3 - - 3 4
22785 IENG355 Mühendislik Etiği 3 - - 3 -
Dönem 8
22781 CIVL402 Proje 2 3 - 3 10
22782 AE01 Alan Seçmeli Dersi - I 3 - - 3 5
22783 AE02 Alan Seçmeli Dersi - II 3 - - 3 5
22784 AE03 Alan Seçmeli Dersi - III 3 - - 3 5

2024 YKS Kontenjanları, 2023 Taban Puan ve Başarı Sıraları

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Program2024 KontenjanSürePuan TürüProgram Türü2023 Taban Puan2023 Başarı Sırası
14SAYLisans***291425
44SAY Lisans

2023 YKS Ek Kontenjanları, Taban Puan ve Başarı Sıraları

İnşaat Mühendisliği Bölümü

ProgramKontenjanPuan TürüProgram TürüTaban PuanBaşarı Sırası
3SAYLisans312,74143283132

2024 DGS Kontenjanları, 2023 Taban Puanları

İnşaat Mühendisliği Bölümü

ProgramKontenjanSürePuan TürüProgram TürüTaban Puan
14SAYLisans

2023 DGS Ek Kontenjanları

İnşaat Mühendisliği Bölümü

ProgramKontenjanSürePuan TürüProgram TürüTaban Puan
14SAYLisans
DAÜ Web Siteleri