Skip Navigation LinksCivil-Engineering-PhD-

İnşaat Mühendisliği Doktora Programı


İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından sunulan Doktora (Ph.D.) programı lisansüstü öğrencilere İnşaat Mühendisliği’nin ilgili alanlarında kaliteli ve ileri düzeyde eğitim fırsatı sunmakta ve programda ulusal ve bölgesel araştırmalara özel vurgu yapılmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından sunulan lisansüstü dersler, öğrencileri Geoteknik Mühendisliği, Hidrolik Mühendisliği, Ulaşım Mühendisliği, Yapı Malzemeleri, Yapı Mühendisliği, Yapım Teknolojisi ve Yönetimi gibi alanlarda uzmanlaştıracak konuları kapsamaktadır.

Kayıt - Kabul Koşulları

İnşaat Mühendisliği Doktora (Ph.D.) Programına başvuran adayların İnşaat Mühendisliği veya ilgili bir alandan edinilmiş bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve genel not ortalamalarının 4.0 üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir. Adayların aynı zamanda yazılı ve sözlü İngilizcede akıcı bir performans göstermeleri beklenir. Farklı bir alandan edinilmiş yüksek lisans diplomasına sahip olan adaylar programa ‘sınamalı’ statüde kabul görüp, lisans programından en az 3 adet sınamalı ders almaları gerekebilir. Adayların başvuru formu yanında tez konusu önerilerini açıklayıcı bir yazı sunması beklenir. Başvuru yapan adaylar İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisansüstü Komitesi tarafından uygulanacak bir mülakata tabi tutulabilirler.

Araştırma Alanları

Geoteknik Mühendisliği; İklimsel faktörlerin şişen zeminlerin mühendislik davranışına olan etkilerinin değerlendirilmesi, ısının killi zeminlerin mühendislik davranışına olan etkisi, boşluk suyu kimyasının sıkıştırılmış killerin mühendislik davranışına etkisi, sıkıştırılmış atık depolama örtülerinin hidro-mekanik davranışları, sıkıştırılmış atık depolama örtülerinde polimer katkı kullanılması, sıkıştırılmış atık depolama örtülerinde kimyasal katkıların kullanılması, katı atık sızıntı sularının örtülerin hidro-mekanik davranışına etkisi, koloidal silika stabilizasyonunun zeminlerin sıvılaşma potansiyeline etkisi, problemli zeminlerde iyileştirme yöntemleri: taş kolonlar, kireç kolonlar, ısının killi zeminlerin mühendislik davranışına olan etkisi, boşluk suyu kimyasının sıkıştırılmış killerin mühendislik davranışına etkisi.

Hidrolik Mühendisliği; Kıbrıs’ın su kaynakları, hidrolojik değişiklikler, iklim değişiklikleri ve su, nehirlerde sediman taşınımı, göletler ve barajlar, kıyı sedimentasyonu, hidro-elektrik üretimi, sulama ve kurutma, kıyı ve liman çalışmaları, atık sular, yeraltı suyu ve kirlenme, su dağıtım ve toplama şebekeleri, havzalar ve erozyon, su kaynaklarının entegre yönetimi.

Ulaştırma Mühendisliği; Üstyapı yönetim sistemleri, istatistiki model geliştirme, üstyapının olasılıksal tasarımı, fiyat analizi, proje yönetimi, üstyapının sorunlarının incelenmesi, trafik benzetimi ve trafik güvenliği.

Yapı Malzemeleri; beton tamir ve bakımı, lifli beton, kendinden yerleşen beton, hafif yapı malzemelerinin termal özellikleri, köpük beton, doğal yapı taşları, alternatif yapı malzemeleri, atık malzemelerin betonda kullanımı.

Yapı Mühendisliği; Dinamik yükler altındaki elastik olmayan yapıların stabilitesi (kararlılığı), yapıların deplasmana dayalı yöntemlerle deprem performanslarının belirlenmesi ve tasarımı, betonun dayanıklılığı ve korozyon etkisi altındaki betonarme yapıların deprem performansı, binalarda yapısal çelik kullanımı, gövde kesiti azaltılmış kiriş-kolon bağlantılarının davranışı, çelik yapılarda yatay yüklere karşı stabilite metodlarının etkinliği, çelik kabuk çatı yapıları, yarı-rijit kolon-kiriş bağlantılarının davranışı, yapılarda denetleme, değerlendirme, bakım ve onarım, Akdeniz/Ortadoğu hava şartları için sürdürülebilir yapılar, inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği, performansa dayalı analiz, değişken kesitli elemanlar, binaladaki kusurlar ve bozulmalar, güçlendirme, sonlu elemanlar methodu, tarihi yapılar ve analizi, taban izolatörlü binaların analizi

Yapım Teknolojisi ve Yönetimi; Kaliye yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, değer yönetimi, yapı planlaması, yapı ücretlendirilmesi, risk yönetimi.

İletişim

Tel: +90 392 630 1231
Faks: +90 392 365 2869
E-posta: civil.dept@emu.edu.tr
Web: http://civil.emu.edu.tr


Dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Ders Adı Kredi Ders Tut.
CIVL600 Doktora Tezi - - -
REQ1 Seçmeli Ders 3 3 -
REQ2 Seçmeli Ders 3 3 -
REQ3 Seçmeli Ders 3 3 -
REQ4 Seçmeli Ders 3 3 -
REQ5 Zorunlu Ders 3 3 -
REQ6 Zorunlu Ders 3 3 -
REQ7 Zorunlu Ders 3 3 -
CIVL699 Doktora Yeterlilik Sınavı - - -
CIVL698 Seminer - - -

Detaylı Bilgi

Giriş ve Burs Sınavı

DAÜ'de öğrenim hakkı kazanacak öğrencilerin lisans ve önlisans programlarına yerleştirilmelerini ve burs kazanacak öğrencilerin belirlenmesini kapsayan sınav için başvuru sistemi.

Kabul ve Kayıt Koşulları Başvur

Lisansüstü

Master ve doktora programlarına başvuru sistemi.

Kabul ve Kayıt Koşulları Başvur

Kurum Dışı Yatay Geçiş

DAÜ dışındaki üniversitelerden geçiş yapmak isteyen öğrenciler için başvuru sistemi.

Kabul ve Kayıt Koşulları Başvur

Uluslararası Öğrenciler & GCE

Bu sistem yalnızca uluslararası öğrenciler ve GCE ile başvuracak KKTC vatandaşı öğrenciler içindir.

DAÜ Web Siteleri