Skip Navigation LinksStudent-Outcome

Öğrenci Çıktıları

  1. Mühendislik, bilim ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini anlama, formüle etme ve çözme becerisi.
  2. Halk sağlığı, güvenliği ve refahı ile küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri göz önünde bulundurarak belirtilen ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi.
  3. Topluluk içerisinde etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi.
  4. Mühendislik disiplininde etik ve profesyonel sorumlulukların farkındalığında olma, mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamlardaki etkisini dikkate alarak gerektiğinde bilinçli kararlar verme becerisi.
  5. Takım arkadaşları ile birlikte liderlik yaratan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkin bir şekilde rol alma becerisi.
  6. Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik öngörüsü ile karar verme mekanizmasını kullanma becerisi.
  7. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak, gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulama becerisi.
  8. Laboratuvar ve saha araştırmaları ile tasarım yarışmalarında edinilen tecrübe ile bağımsız öğrenme yeteneği.
  9. İki dilli bir ortamda iletişim kurma becerisi


DAÜ Web Siteleri