Misyon ve Vizyon

Uluslararası düzeyde bilgi üretmek, bu bilginin bilimsel ve teknolojik alanlarda kullanımını sağlamak ve 21. yüzyılda düşünebilen, yaratıcı, araştırmacı, yeniliğe açık, çevre ve toplum problemlerine duyarlı, İngilizce'ye ve bilgisayara hakim mühendisler yetiştirmektir.

Uluslararası kabul görmüş Lisans (BS), Yüksek Lisans (MS) ve Doktora (PhD) programları ve uluslararası eğitim ve deneyime sahip değerli öğretim kadrosu ile, 1980 yılında eğitime başlamış olan İnşaat Mühendisliği Bölümü, en eski, en gelişmiş ve en popüler bölümlerden birisidir.

İnşaat mühendisliği eğitim dilinin İngilizce olması mezunlarımıza yalnızca kendi ülkelerinde değil, tüm dünyada çok değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırdığı gibi, çalışma olanakları da sağlamaktadır. 

DAÜ Web Siteleri

Mission-and-Vision