Bölüm İmkanları

Lisans eğitimi programı, dört yıl süreli bir programdır ve uluslararası üniversitelerde uygulanan programlara eşdeğerdir. Bu programda başarılı olmak için matematik, mühendislik, bilgisayar ve çevre gibi konulara ilgi duymak ve yaratıcı olmak gereklidir. çok iyi donatılmış Bilgisayar, Hidrolik, Jeoloji, Ulaşım, Yapı Malzemeleri, Yapı Mekaniği, Yapım Teknolojisi ve Yönetimi ve Zemin Mekaniği laboratuvarları, öğrencilerimizin pratik bilgi ve becerilerini geliştirmekte önemli bir yere sahiptir. Lisans eğitimi, programının ikinci yarısında yer alan ekonomi, yapı teknolojisi ve idaresi, yapı hesapları gibi dersler ve projeler öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasında önemli katkıda bulunur.

Yüksek Lisans eğitiminde amaç, lisans eğitimini tamamlamış olan öğrencilerimize, belirli bir alanda derinlemesine teorik ve pratik bilgi ile beceri kazandırmaktır. 

DAÜ Web Siteleri

Program-Objectives