Home » Lisans » Dersler

Dersler


C.Code Course Name
(English)
Course Name
(Turkish)
Cr. Grup Instructor
INSA100 İnşaat
Mühendisliğine Giriş
Introduction to
Civil Engineering
0 01 TÜRKER, U.
INSA103 İnşaat
Mühendisliği Çizimi
Civil
Engineering Drawing
3 01 ÇAĞNAN, Ş.
INSA211 Statik Statics 4 01 ÖZER, T.
INSA222 Cisimlerin
Mukavemeti
Strength of
Materials
4 01 ÇELİKAĞ, M.
INSA233 Katı Cisim
Dinamiği
Rigid Body
Dynamics
4 01 YILDIRIM, U.
INSA261 Ölçme Bilgisi Surveying 4 01 ÖZBİLEN, M.
INSA283 Malzeme Bilimi Materials
Science
3 01 AKÇAOĞLU, T.
INSA284 Yapı Malzemeleri Building
Materials
4 01 EREN, Ö.
INSA300 Yaz Stajı Summer Training 0 01 MARAR, K.
INSA331 Akışkanlar
Mekaniği
Fluid Mechanics 4 01 KAYAN, G.
INSA332 Hidromekanik Hydromechanics 4 01 KAYAN, G.
INSA343 Yapı Mekaniğine
Giriş
Introduction to
Structural Mechanics
4 01 ÖZER, T.
INSA353 Yer Bilimi Earth Science 4 01 ÇELİK, E.
INSA354 Zemin Mekaniği Soil Mechanics 4 01 ÖNCÜ, S.
INSA361 Ulaştırma
Mühendisliği
Transport
Engineering
4 01 KUNT, M.
INSA372 Betonarmenin Esasları  Fundamentals
of Reinforced Concrete 

3 01 ŞENSOY, S.
INSA394 İnşaat
Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi
Civil
Engineering Construction and Economy
3 01 ÇELİK, T.
           
INSA401 Projeye Giriş Introduction to
the Project
1 01 KUNT, M. <BR>
ÇELİKAĞ, M. <BR> ERGİL, M. <BR> ÇELİK, T.
INSA402 Mezuniyet
Projesi
Graduation
Project
3 01 ŞENSOY, S.
      3 02 GENEŞ, M.
INSA451 Temel
Mühendisliği
Foundation
Engineering
4 01 NALBANTOĞLU
SEZAİ, Z.
INSA471 Betonarme
Yapıların Tasarımı
Design of
Reinforced Concrete Structures
4 01 GENEŞ, M.
INSA473 Çelik Tasarım
Eesasları
Fundamentals of
Steel Design
4 01 YILDIRIM, U.
INSA493 Yapım Yönetimi Construction
Management
4 01 AHBAB, C.