Home » Genel » 2018/-2019 Bahar Dönemi Danışman Listesi

2018/-2019 Bahar Dönemi Danışman Listesi
 İnşaat Mühendisliği Türkçe Programı Akademik Danışman Listesi – Bahar 2018/2019 


 


İnşaat Mühendisliği Türkçe Eğitim dili Programı (2D) 2018/19 Bahar dönemi
öğrencilerimizin Akademik Danışman Listesi aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
Öğrencilerimizin gerek kayıt dönemi gerekse sonrasında akademik danışmanlarını
ziyaret etmeleri ve dönem içerisinde akademik performansları ile ilgili bilgi
paylaşımında bulunmaları sorumlulukları gereğidir. Her ne kadar da tüm akademik
işlemler elektronik ortamda yapılıyor olsa da, tüm öğrencilerimizin akademik
danışmanları belli aralıklarda 
ziyaret etmesi ve her konuda en iyi ve uygun yölendirmeyi almaları
beklenmektedir. Bölümümüzde geleneksel hale gelmiş bir uygulama olan her ayın
ilk haftasında öğrencilerin danışmanı ziyaret etmesi sırasında, varsa herhangi
bir sorun tartışılabilir veya sadece öğrenci danışman ilişkisinin en azından hal
hatır sorma yolu ile aktif tutulmasına olanak sağlanır.


 


LİSANS PROGRAMI DANIŞMAN LİSTESİAKADEMİK DANIŞMAN


ÖĞRENCİ
NUMARASI


Ofis
No.

Doç.
Dr. Umut TÜRKER·        

Türkçe
Program Koordinatörü·        

İkinci
Danışman


Yeni Kayıt Öğrenci (İç veya Dış Transfer ve DGS)


CE 231

Behnam
RAFEI


090650-143013


CE 235

Aria
NOROUZI


143041-16000120


CE 140


 


 


 

Oğuz
KARAYEL

 


16000121-17331218


CE 243


 


 


 

Elif
Nazlı AKBAŞ


18000064-18330626


CE 243