Dear Alumni,
Please complete the online form below to help us keep your contact details and alumni record up to date. Listing of your career profiles will help inspiring our current and prospective students in their future career paths. We aim to maintain strong links with you and are looking forward to hearing your news and feedback concerning our programs.

First name
İsim

Type your ID
You will use this information to access alumni server. Note that the password is case sensitive.

Kimlik Bilgileriniz
Bu bilgileri internet sayfamızdaki mezunlar bölümüne girmek için kullanacaksınız. Şifre büyük-küçük harf duyarlıdır.

     Last name
Soyisim
       Student ID
Öğrenci Numarası
     Password
Şifre
Must be six characters or more
Şifreniz altı veya daha fazla karakter olmalı
    Retype
Şifrenizi tekrar yazınız
Security Key
Güvenlik Kelimesi

Security Key
Required in case you forget your password. Make sure "Your Key" is memorable for you but hard for others to guess!

Güvenlik Kelimesi
Şifrenizi unuttuğunuz zaman gerekli olan "Güvenlik Kelimesi" sizin hatırlayacağınız kadar kolay ancak başkalarının bilmeyeceği bir kelime olmalıdır.

Date of Birth (DD - YYYY)
Doğum tarihi (GG - YYYY)
Current Email
E posta adresi

Confirm Email
Doğrulayınız

Telephone / GSM

Important
Contact information will be confidential.

Önemli
Bu bilgiler tamamen gizli tutulacaktır.

Country
Ülke
      Position
İş yeri pozisyonunuz
Graduation Year
Mezuniyet yılı

Program

 

Address

_________________________

      Company / Work Place
Firma / İş yeri

Information about work place
Information here is essential for evaluating the program objective/outcomes based on emplyer survey.

İş yeri hakkında bilgi
Bu bilgiler program hedefleri / sonuçları değerlendirmek için yapılacak olan işveren anketi için gereklidir.

    Telephone (Employer)
İşveren / Firma yetkilisi
Email Address (Employer)
İşveren / Firma yetkilisi
 
Comments
Yorumlar
 

Would you like your name to be listed on our webpage ?
İsminizin web sitemizde listelenmesini istiyor musunuz ?